6. Какви промени настъпват с костите?

Костите непрекъснато обменят структурните си елементи - образуват се нови костни структури, а старите са разрушават - процесът се нарича костно ремоделиране.

Пълният цикъл на костно ремоделиране трае около два, три месеца. При младия организм образуването на нови костни структури е по-бързо от разрушаването на старите и по този начин костната маса нараства.

Обикновено, организмът достига най-голяма костна маса в средата на 30-те години от развитието си. След тази възраст, костното ремоделиране продължава, но процесите на разграждане започват да превалират над процесите на изграждане на костни структури.  В случаите на недостиг на витамин Д и калций в храната, този процес може да се ускори.