3. Как се поставя диагнозата остеопороза ?

Лекарите могат да открият ранните белези на остеопорозата чрез различни апарати за измерване на костната плътност. Най-доброто профилактично изследване е остеоденситометрията. Процедурата е бърза, проста и веднага отчита резултата. Тя позволява да бъде измерена костната плътност на прешлените, шийката на бедрената кост и китката (областите, най-предразположени към остеопороза) и точно да проследяват промените с течение на времето.

Други изследвания, които точно измерват костната плътност включват ултразвуково изследване и количествено компютърно-томографско сканиране. Препоръчва се да се правят профилактичини прегледи на всички жени, неприемащи естрогени при следните обстоятелства:

  • прием на медикамент (преднизон), който може да причини остеопороза
  • наличие на диабет тип 1, чернодробни заболявания, бъбречни заболявания и фамилно предразположение към остеопороза
  • поява на ранна менопауза
  • климакс, възраст над 50 години и поне един рисков фактор за остеопороза
  • климакс, възраст над 65 години и до момента никога не е правена остеоденситометрия.

Не се препоръчват рутинни профилактични изследавния за остеопороза при мъже, защото при тях заболяването е много по-рядко.