8. От какво се причинява сколиозата?

В 80-85% от случаите причината за развитие на сколиозата е неизвестна (това е т.нар. идиопатична сколиоза). Много на брой теории се опитват да обяснят появата и, като това може би ще стане в близкото бъдеще.

В останалите около 15 % причините за развитие на сколиоза могат да се разделят в две големи групи: неструктурни и структурни

Неструктурни (или функционални): анатомичната структура на гръбначния стълб е нормална и причината за наличието на кривина в гръбнака е временна като например скъсяване на единия крак или възпаление около гръбнака, което причинява спазъм (постоянно съкращение) на околната мускулатура (мускулите придърпват прешлените и променят взаимното им разположение).

Структурни: при тях е налице промяна в анатомичната структура на гръбнака. Причините за това са много на брой като дефекти по рождение в някои прешлени (несрастване или налице е променен по форма прешлен,напр. клиновиден), мускулни дистрофии (заболявания на нервите или мускулите, при които мускулите имат "недостатъчна сила" и се явяват неспособни да стабилизират и поддържат гръбначния стълб, който се изкривява), церебрална парализа (заболяване на централната нервна система при малките деца,най-често водещо началото си от самото раждане), болести на съединителната тъкан (напр. синдром на Марфан), полиомиелит (известен като детски паралич), някои доброкачествени тумори на гръбнака, травми, възпалителни процеси и други. Тези разнообразни причини обикновено водят до изява на сколиозата в по-ранна възраст.

Сколиозата може да бъде само част от комплексни заболявания, наречени синдроми.