6. Кога се налага да потърсите лекарска помощ?

Потърсете квалифицирана лекарска помощ, ако забележите някои от изброените по-горе белези.

В мнозинството от случаите сколиозата се открива около 10 годишна възраст.

Всички здравноосигурени лица в България подлежат веднъж годишно на задължителен профилактичен преглед, по време на който личният ви лекар ще провери дали страдате от някакво гръбначно изкривяване и ако такова е налице, ще ви насочи към специалист в тази област.