10. Каква е нормалната структура и положение на гръбначния стълб (гръбнака)?

Гръбначният стълб (гръбнака) представлява "опорна колона" на човешкото тяло.

Гръбначният стълб носи тежестта на горната част на тялото (включително раменния пояс с горните крайници) и я прехвърля върху тазовия пояс и долните крайници.

Гръбначният стълб е съставен от 33 на брой малки кости, наречени прешлени. Формата на прешлените позволява свързването им помежду им, прикрепването на ребрата в гръдния отдел и съответно свързването с черепа и таза най-горната и най-долна част на гръбнака.

Прешлените са свързани помежду си с многобройни връзки (здрави, съединителнотъканни ленти, които свързват костите помежду им), а за многобройните им израстъци се заляват голям брой мускули.

Цялата тази структура осигурява едновременно голяма подвижност и стабилност на торса.

Погледнат в предно-задна посока гръбнакът изглежда прав, но погледнат отстрани, той има няколко нормално съществуващи извивки от основата на черепа до таза. Извивката, която рисува отворена напред дъга, се нарича кифоза, а извивката, рисуваща отворена назад дъга, се нарича лордоза.

Човешкият гръбнак има две кифози- гръдна и кръстцова и две лордози- шийна и поясна. По този начин в профил гръбначният стълб наподобява двойно "S" и служи като двойно извита пружина, омекотяваща вертикалните сътресения на тялото.

Повече информация за анатомия на: