3. Как се определя стадият на раковото заболяване?

В редица случаи разпространението на раковото заболяване може да се прецени реално едва след провеждането на оперативно лечение. По време на оперативната интервенция хирургът отстранява разположените около стомаха лимфни възли и взема късчета от съседни органи. Тези късчета представляват биопсичен материал, който също се изследва за наличието на ракови клетки. Въз основа на резултата от това изследване се определя и по-нататъшното поведение и лечение.

Ако хистолога намери ракови клетки в изследвания биопсичен материал е необходимо Вашия лекар да определи стадия на заболяването или по-конкретно степента на неговото разпространение. За целта той ще назначи редица тестове и образни изследвания.