2. Какво е лечението на стомашния рак?

Терапевтичния план е строго индивидуален и се определя за всеки конкретен случай. Той зависи от големината, локализацията и растежа на тумора, от стадия на разпространение на раковото заболяване, общото здравословно състояние и редица други фактори.

Вашият лекар ще определи подходящото по отношение на Вашето заболяване поведение и ще Ви окаже пълна подкрепа по време на Вашето лечение.

Лечението на стомашния рак е трудно, най-вече поради факта че диагнозата се поставя едва когато е настъпило разпространение на заболяването в други части на тялото.

Основни методи на лечение са:

  • оперативно лечение
  • химиотерапия
  • лъчетерапия

Оперативното лечение включва интервенция наречена гастректомия. Под обща анестезия се отстраняват част от стомаха (парциална-частична или субтотална-почти цялостна гастректомия) или целия стомах (тотална гастректомия) и част от тъканите, които го заобикалят. След субтотална гастректомия хирургът свързва останалата част от стомаха съответно с хранопровода или тънките черва. След тотална гастректомия хранопровода се свързва директно с тънките черва. Тъй като ракът на стомаха се разпространява най-вече посредством лимфните пътища, по време на операцията се премахват и разположените в съседство лимфни възли. Те също се изследват за ракови клетки, чието наличие говори за възможно разпространение на заболяването в отдалечени части на тялото.

Химиотерапията използва медикаменти, наречени цитостатици. В хода на лечението може да се приложи един или по-често комбинация от такива медикаменти. То се провежда под формата на курсове и в болнична обстановка поради възможните странични ефекти.

Лъчетерапията използва високо енергийни лъчи за унищожаване на раковите клетки и потискане на техния растеж и делене. За разлика от химиотерапията тя има локално приложение и въздейства само на туморните клетки в съответната област. Лъчетерапията често се прилага след проведено оперативно лечение.