1. Кои са страничните ефекти на лечението?

Трудно е да се дефинират страничните ефекти на лечението (в частност на химио- и лъчетерапията) тъй като освен на раковите клетки то оказва своето влияние и на здравите клетки и тъкани на тялото.

Тези странични ефекти като цяло са сходни, но има и редица различия при отделните хора. В някои случаи са особено тежко изразени, което налага преминаването към друг вид лечение.

Вашият лекар внимателно ще следи хода на заболяването Ви и подробно ще Ви разясни ползата и рисковете от съответния вид терапия.