2. Какви са усложненията на спастичният колит?

Усложненията при функционални заболявания като спастичния колит са редки.

По-често те нарушават комфорта и ежедневната активност на болните.