1. Какви са страничните ефекти на лечението?

Трудно е да се дефинират страничните ефекти на лечението (в частност на химио- и лъчетерапията), тъй като освен на раковите клетки то оказва своето влияние и на здравите клетки и тъкани на тялото.

Тези странични ефекти като цяло са сходни, но има и редица различия при отделните хора. В някои случаи са особено тежко изразени, което налага преминаването към друг вид лечение. Вашият лекар внимателно ще следи хода на заболяването Ви и подробно ще Ви разясни ползата и рисковете от съответния вид терапия.

2. Какво е лечението на рака на панкреаса?

Терапевтичния план е строго индивидуален и се определя за всеки конкретен случай. Той зависи от големината, локализацията и растежа на тумора, от стадия на разпространение на раковото заболяване, общото здравословно състояние и редица други фактори. Вашият лекар ще определи подходящото по отношение на Вашето заболяване поведение и ще Ви окаже пълна подкрепа по време на Вашето лечение.

Лечението на рака на панкреаса е трудно, най-вече поради факта че диагнозата се поставя едва когато е настъпило разпространение на заболяването в други части на тялото. Основни методи на лечение са :

 • оперативно лечение
 • химиотерапия
 • лъчетерапия

При оперативното лечение под обща анестезия се отстранява част от или целият панкреас, а в редица случаи и части от стомаха, дванадесетопръстника и съседно разположени тъкани. Тъй като ракът на панкреаса се разпространява най- вече посредством лимфните пътища, по време на операцията се премахват и разположените в съседство лимфни възли. Те също се изследват за ракови клетки , чието наличие говори за възможно разпространение на заболяването в отдалечени части на тялото.

Химиотерапията използва медикаменти, наречени цитостатици. В хода на лечението може да се приложи един или по- често комбинация от такива медикаменти. То се провежда под формата на курсове и в болнична обстановка поради възможните странични ефекти.

Лъчетерапията използва високо енергийни лъчи за унищожаване на раковите клетки и потискане на техния растеж и делене. За разлика от химиотерапията тя има локално приложение и въздейства само на туморните клетки в съответната област. Лъчетерапията често се прилага след проведено оперативно лечение.

3. Как се определя стадият на раковото заболяване?

При поставянето на диагнозата рак на панкреаса е необходимо Вашия лекар да определи стадия на заболяването или по- онкретно степента на неговото разпространение. За целта той ще назначи редица тестове и образни изследвания.

В редица случаи разпространението на раковото заболяване може да се прецени реално едва след провеждането на оперативно лечение. По време на оперативната интервенция хирургът отстранява разположените около панкреаса лимфни възли и взема късчета от съседни органи. Тези късчета представляват биопсичен материал, който се изследва под микроскоп за наличието на ракови клетки от специалист наречен хистолог. Въз основа на резултата от това изследване се определя и по-нататъшното поведение и лечение.

4. Как се поставя диагнозата рак на панкреаса?

Ако Вашият лекар се съмнява, че имате рак на панкреаса той ще Ви разпита подробно за Вашите оплаквания и ще Ви направи пълен преглед, търсейки симтоми и отдиференцирайки го от други заболявания. За целта би могъл да направи още:

 • специално рентгеново изследване (с бариева каша) на стомаха и дванадесетопръстника
 • ендоскопско изследване. По време на ендоскопията Вашият лекар ще направи щателен оглед на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника посредством огъваема тръба,въведена през устата (т. нар. горна ендоскопия).
 • ултразвуково изследване (ехография) на коремните органи
 • компютър- томографско изследване - скенер
 • ЕРХП (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография). Изследването включва въвеждането на тънка, огъваема тръба през устата до стомаха и началната част на тънките черва с последващо инжектиране на контрастна материя в каналите, през които се оттичат храносмилателните сокове на черния дроб, панкреаса и жлъчния мехур.

5. Какви са симптомите при рак на панкреаса?

Ракът на панкреаса няма специфични белези в своето протичане. Ранното му диагностициране е трудно и често при поява на първите оплаквания е вече налице разпространение на заболяването и в други органи на тялото.

Най-честите симптоми са:

 • болка. Тя може да бъде тъпа, постоянна или под формата на кризи. При локализация в главата на панкреаса, болката обикновено е в горната дясна половина на корема, а при локализация в опашката – в горната лява половина. Може да се излъчва към гърба или да обхваща целия корем. Характерно е, че се засилва след прием на храна и в легнало положение.
 • жълтеница (жълтеникава оцветка на кожата и бялото на очите) - при рак на главата. Тя е резултат от притискане на билиарната система, която включва жлъчния мехур и каналите, носещи жлъчка и други смилателни сокове от него, черния дроб и панкреаса към тънкото черво. В тези случаи жълтеницата се придружава от потъмняване на урината (тя добива цвят на бира), сърбеж по кожата и изсветляване на изпражненията.
 • гадене, евентуално повръщане
 • загуба на апетит
 • отслабване на тегло
 • обща слабост и лесна уморяемост

6. Какви са рисковите фактори за равитието на рак на панкреаса?

Обсъждат се редица рискови фактори:

 • тютюнопушене. Приема се за една от водещите причини. Пушачите развиват рак на панкреаса 2 до 3 пъти по-често от непушачите.
 • редовен прием на алкохол
 • заболявания като хроничен панкреатит и жлъчнокаменна болест

7. Какво представлява ракът на панкреаса?

Панкреасът представлява жлеза разположена зад стомаха в близост до дванадесетопръстника (началната част на тънките черва, непосредствено след стомаха). Панкреасът се състои от тяло, глава и опашка и във функционално отношение се разделя на екзокринна и ендокринна част.

Екзокринният панкреас отделя ензими, които вземат участие в процеса на храносмилане и разграждат белтъци, мазнини и др.

Ендокринният панкреас отделя хормоните инсулин и глюкагон. Те имат важно значение за поддържане нивото на кръвната захар. Главата на панкреаса се разполага в горната дясна, а опашката съответно в горната лява част на корема.

Ракът на панкреаса се локализира в 70% в главата, в 20% в тялото и в 10% в опашката на жлезата. Най- често изхожда от клетките, които покриват вътрешната повърхност на каналите й. При нарастването си може да проникне по съседство в други органи (стомах, дванадесетопръстник, дебело черво), както и да метастазира към отдалечени органи (най-често черен дроб).

Ракът на панкреаса засяга се най-вече възрастта над 50 години, като мъжете боледуват повече от два пъти по-често от жените. Към момента в САЩ ракът на панкреаса е на четвърто място като причина за смъртност от злокачествени заболявания след рака на белия дроб, дебелото черво и гърдата.

Повече за анатомия на храносмилателната система може да намерите ТУК.

Повече за анатомията на панкреаса може да намерите ТУК.