6. Какви са рисковите фактори за равитието на рак на панкреаса?

Обсъждат се редица рискови фактори:

  • тютюнопушене. Приема се за една от водещите причини. Пушачите развиват рак на панкреаса 2 до 3 пъти по-често от непушачите.
  • редовен прием на алкохол
  • заболявания като хроничен панкреатит и жлъчнокаменна болест