4. Как се поставя диагнозата рак на панкреаса?

Ако Вашият лекар се съмнява, че имате рак на панкреаса той ще Ви разпита подробно за Вашите оплаквания и ще Ви направи пълен преглед, търсейки симтоми и отдиференцирайки го от други заболявания. За целта би могъл да направи още:

  • специално рентгеново изследване (с бариева каша) на стомаха и дванадесетопръстника
  • ендоскопско изследване. По време на ендоскопията Вашият лекар ще направи щателен оглед на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника посредством огъваема тръба,въведена през устата (т. нар. горна ендоскопия).
  • ултразвуково изследване (ехография) на коремните органи
  • компютър- томографско изследване - скенер
  • ЕРХП (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография). Изследването включва въвеждането на тънка, огъваема тръба през устата до стомаха и началната част на тънките черва с последващо инжектиране на контрастна материя в каналите, през които се оттичат храносмилателните сокове на черния дроб, панкреаса и жлъчния мехур.