3. Как се определя стадият на раковото заболяване?

При поставянето на диагнозата рак на панкреаса е необходимо Вашия лекар да определи стадия на заболяването или по- онкретно степента на неговото разпространение. За целта той ще назначи редица тестове и образни изследвания.

В редица случаи разпространението на раковото заболяване може да се прецени реално едва след провеждането на оперативно лечение. По време на оперативната интервенция хирургът отстранява разположените около панкреаса лимфни възли и взема късчета от съседни органи. Тези късчета представляват биопсичен материал, който се изследва под микроскоп за наличието на ракови клетки от специалист наречен хистолог. Въз основа на резултата от това изследване се определя и по-нататъшното поведение и лечение.