5. Какво причинява болестта на Крон?

Причината за възникване на заболяването все още не е известна.

Предполага се, че в основата му е вирусна или бактериална инфекция, която води до нарушена функция на имунната система, продължаваща да съществува и след елиминиране на инфекциозния агент.

Обсъжда се и ролята на наследствени фактори.