7. Какво представлява чернодробната цироза?

Черният дроб изпълнява редица важни функции, в него се преработват лекарства и токсини, синтезират се важни белтъци, хормони,фактори на кръвосъсирването, ензими. Той се разполага в горната част на корема вдясно, непосредствено под ребрената дъга.

Черният дроб е "химичната лаборатория" на нашия организъм.

Цирозата представлява хронично заболяване на черният дроб, при което неговите клетки (нар. хепатоцити) биват заместени от нефункционална, ръбцова тъкан в резултат на увреждане от различни фактори. При това заболяване се нарушават чернодробният кръвоток и функции.

В САЩ честотата на заболяването е 1 на 679, или приблизително 400 000 болни (0,15% от населението).

Повече за анатомия на храносмилателната система може да намерите ТУК.

Повече за анатомията на черния дроб може да намерите ТУК.