4. Как се поставя диагнозата чернодробна цироза?

Ако Вашият лекар се съмнява, че имате чернодробна цироза, той ще Ви разпита подробно за Вашите оплаквания и ще Ви направи пълен преглед, търсейки симтоми на заболяването. Би могъл да Ви направи и :

  • изследване на кръвта, което евентуално да покаже лекостепенна анемия. Биохимичното изследване съответно може да демонстрира понижение на белтъците в кръвта, повишен билирубин, абнормно високи стойности на по- важните чернодробни ензими- АЛАТ, АСАТ, алкална фосфатаза и ГГТП. Най- общо билирубинът представлява пигмент, образуван при преработката на хемоглобина на червените кръвни клетки. Жълтеницата при увреда на черния дроб се дължи именно на повишеният билирубин.
  • изследване на маркери за вирусни хепатити ,за определяне причината за развитието на заболяването.
  • чернодробна пункция – вземане посредством дълга тънка игла на тъкан от черния дроб / биопсия/. Тя се изследва под микроскоп от специалист наречен хистолог.