5. Как се провежда хирургичното лечение?

Същността на хирургичното лечение е да се достигане чрез разрез до мястото на увреждането и зашиването на скъсаните краища на сухожилието едно с друго. При оперативното лечение има относително по-малко случаи на повторно скъсване отколкото при нехирургичното лечение.

Хирургичното лечение позволява по-бързо възвръщане към физическите активности, на които сте били способни преди травмата, при по-добро функциониране и по-малко скъсяване на мускулите на прасеца. Рисковете, които то крие, са резултат от оперативната намеса като например: проблеми с упойката, инфекция на раната, кървене, случайна увреда на нерв в областта, по-висока цена и т.н.

Хирургичното лечение е за предпочитане при професионални спортисти или хора с по-високо ниво на физическа активност, при тези, при които лечението или диагнозата са закъснели и в случаите на повторно скъсване на сухожилието.