4. Как протича нехирургичното лечение?

Нехирургичното лечение включва:

  • гипсиране,
  • използване на специални шини,
  • ортопедични стелки и
  • физикална терапия.

При нехирургичното лечение се избягват възможните усложнеия от хирургичното лечение и по-високата цена.

Някои проучвания сочат че ефектът от нехирургичното лечение по отношение на сила и функция е подобен на този от хирургичното лечение.

При нехирургичното лечение има риск от получаването на твърде удължено сухожилие със съответно недостатъчна обтегнатост за да изпълнява правилно функцията си. Дългото обездвижване може да доведе до по осезателна мускулна слабост.

Рискът от настъпване на повторно скъсване е по-голям при нехирургичното лечение.

Нехирургичното лечение се предпочита при неспортуващи хора или при лица с ниска физическа активност, които няма да имат полза от оперативно лечение. По същия начин се лекуват и възрастни, в лошо общо състояние пациенти.

Въз основа на информацията, която ще установи при прегледа и назначените от него специализирани изследвания, ортопедът-травматолог ще определи най-подходящото за вас и случая лечение.