1. Каква е прогнозата след скъсване на Ахилесовото сухожилие?

Мнозинството от хората достигат обичайното си ниво на физическа активност след хирургично и нехирургично лечение.

Повечето проучвания сочат по-добри резултати от оперативното лечение. При спортисти то осигурява по-бързо възвръщане към активна състезателна дейност при по-нисък риск от повторно скъсване.

Стоенето на засегнатия крак обикновено е възможно след около 6 седмици чрез подпиране на петата.

Възвръщането към активна спортна дейност обикновено се осъществява след около 4-6 месеца, като при висока мотивация и много активна физикална терапия това може да стане и за срок от порядъка на 3 месеца.