9. При кои травми се получават счупванията на ръката?

Счупванията на горния крайник са често увреждане, което се наблюдава както при деца, така и при възрастни. При децата предразполагащ фактор е по-голямата им физическа активност (игра, спортуване), а при възрастните чест предразполагащ фактор е остеопорозата (болестно или възрастово-обусловено състояние на костите, представляващо най-грубо казано "намаляване" на здравината на костта, поради загубата на минерали в костите и промяна на строежа им).

Почти всички травми на горния крайник, които водят до получаването на счупване могат да се разделят на две групи: падания и директни травми. Типичното падане, което предизвиква счупване, представлява падане с подпиране на изпънат горен крайник. В такъв случай мястото на счупването може да бъде от китката до рамото в зависимост от посоката на падането, възрастта на пострадалия и други фактори, които променят действащата върху костта стресова сила при падането. Директната травма може да бъде причинена от директен удар с предмет като например бухалка или пръчка, от пътно-транспортно произшествие с лека кола или мотоциклет или всяка травма, оказваща директното прилагане на сила върху дадена част от горния крайник.

Счупвания на мишницата (частта на горния крайник между рамото и лакътя):

При здрави хора по-голямата част от счупванията на раменната кост (хумерус) се причиняват от директен удар върху мишницата. Това често се случва при катастрофи или при падане отвисоко. По-рядко раменната кост може да се счупи при екстремно усукване на мишницата, падане върху изпъната ръка или рязко и екстремно съкращаване на мускулите на мишницата. Счупването, причинено от съкращаване на мускулите често се нарича спирално счупване, поради хода на фрактурната линия. Тези редки счупвания засягат обикновено спортисти като борци, хвърлячи на диск и т. н.

Ако раменната кост се счупи при по-лек удар или леко падане, това може да означава че костта е отслабена от някакъв болестен процес в нея - такова счупване се нарича болестно или патологично и най-често причината е остеопороза или злокачествен тумор. Последните счупвания се срещат обикновено при хора над 60 годишна възраст, докато счупванията на раменната кост в резултат на травма обикновено се наблюдават при по-млади индивиди.

Счупвания на предмишницата (счупвания на лъчевата и лакътната кост):

При счупване на предмишницата могат да бъдат счупени лъчевата и лакътната кост по отделно или и двете заедно. И в двата случая увреждането най-често се причинява от директен удар върху предмишницата или падане върху разгъната ръка.