1. Какво представлява синдромът на Морис?

 

Синдромът на Морис, наричан още тестикуларна феминизация, представлява смущение на развитието на първичните и вторични полови белези при мъже с нормален кариотип (носителство на една 22 двойки автозомни хромозоми, енда Х и една Y полова хромозома) поради с пълен или частичен дефект в рецепторите за андрогенните хормони и резистентност към действието им.