4. Какви са усложненията на салмонелозата?

 

Тежката дехидратация може да причини хиповолемичен шок с остра бъбречна недостатъчност, повишаване на креатинина и уреята, белези на интоксикация от уремията, олигурия до анурия.

 

При септичната форма могат да се появят органни усложнения – менингит, менинго-енцефалити, перикардити, ендокардити, тромбофлебити, пневмония, остеомиелит, абсцеси ( гнойници ) на черния дроб, мозъка, слезката и др.  Извънчревните прояви на инфекцията протичат със съответната клинична картина.