1. Какво представлява сколиозата?

 

Гръбначният стълб е опората на тялото. Върху него пада тежестта на раменния пояс и ръцете, която се прехвърля върху таза и краката. Структурата на гръбначния стълб е много специфична, за да може да осигури висока степен на подвижност на тялото, едновременно с това и неговата стабилност.

Тридесет и три прешлена съставят гръбнака, с форма, която позволя свързване помежду им, захващане на ребрата, черепа и таза в двата му противоположни края.

Прешлените се свързват от много здрави връзки от съединителна тъкан, а за израстъците им се залавят голям брой мускули.

 

Гръбнакът има четири извивки – шийна, гръдна, кръстовидна и поясна, които формират S образната форма на гръбначния стълб. В предно-заден план гръбначният стълб изглежда прав и е нормално да няма извивки. При деформиране на гръбнака в тази посока, се говори за сколиоза. Всъщност изкривяването на гръбначния стълби е комплексно и в трите равнини.  

 

Заболяването е с честота 3-5 на 1000 души. Среща се два пъти по-често при момичета и се открива най-често на възраст 10-14 години.