4. Какво лечение се провежда при синдром на Марфан?

 

Основните терапевтични действия са насочени към сърдечно-съдовите усложнения, тъй като те са основна причина за смърт при заболяването. Овладяването на сърдечната недостатъчност въз основа на водещия клапен порок е основна цел на лечението, заедно с антибиотичната профилактика относно ендокардит. При показания се прибягва до клапно протезиране и евентуално поставяне на присадка на аортата.

 

Сколиточните промени при синдрома на Марфан обикновено подлежат само на наблюдение. При тежка сколиоза, особено в случаите с придружаваща слабост на мсукулатурата, нарушаващи дихателните движения на белия дроб, се прибягва до оперативна намеса. С възможностите на съвременната кардиохирургия днес преживяемостта на пациентите със синдром на Марфан значително е подорбена. Очната микрохирургия и намесата на ортопедите осигуряват подобрение в качеството на живота. 

 

Очните усложнения също се лекуват оперативно.