4. Каква е прогнозата на левкоплакията?

 

Злокачествената трансформация, по литературни данни варира между 0,6 и 20%. Формациите с напукване и разязвяване имат по-висок малигнен потенциал.

 

Критериите за злокачественост включват неравна, брадавицовидна повърхност, наличие на разязвяване, наличие на оформени възелчета, твърда консистенция, особено в периферията и локализация по долната повърхност на езика или на предната част от пода на устната кухина. Голям част от лезиите търпят обратна еволюция.