4. Какви други заболявания трябва да се изключат?

 

Първичната блиарнацироза следва да се различи от други видове цироза като тази с алкохолна или вирусна генеза (с водещо значение на хепатитните вируси), които най-често се наблюдава в практиката, рядко токсичен или автоимунен хепатит, както и с вторичната билиарна цироза, където промените настъпват вследствие първично запушване на жлъчните пътища – при операции, вродени аномалии и т.н.

 

Някои паразитни заболявания също се усложняват с холестаза. Генетично обусловени дефекти в обмяната на желязото и медта водят до чернодробно увреждане, прогресиращо до цироза на черния дроб. Рядко срещани заболявания са порфириите, при които е налице дефект в обмяната на нуклеиновите киселини.