4. Какво е лечението при хипертермия?

 

При топлинен удар медицинският спешен екип отдава помощ веднага. Изходът може да бъде фатален, ако не се потърси лекар.

 

Следните мерки трябва да се вземат при хипертермия:

  • засегнатият се настанява на хладно, изолирано от слънчевите лъчи място
  • разсъблича се
  • налага се прием на течности, изключая алкохол и кофеин съдържащи напитки, за препоръчване вода и сокове
  • по възможносе се вкарва под душ, във вана, или се обтрива тялото с гъба с хладна вода
  • засегнатият трябва да се остави да лежи и почива на хладно място
  • при повръщане болният се обръща настрани, за да не аспирира стомашното съдържимо
  • липсата на ефект от взетите мерки налага търсенето на спешна медицинска помощ