1. Какво представлява хипертермията и защо се появява?

 

Под хипертермия се разглеждат група патологични състояния, при които се наблюдава повишаване на телесната температура вследствие престой в микро- или макроклиматични условия на висока температура.

 

Независимо от климатичните условия, човешкото тяло запазва температура от 37,0 градуса по Целзий. В топло време или при интензивни тренировки, в организма се активизира процес на потене. Чрез отделянето на пот от кожата, тялото поддържа температурата си нормална и се охлажда.

 

При продължително подлагане на влиянията на околната среда или интензивна физическа дейност, организмът губи способността си да поддържа този процес ефективно. Именно при това състояние се получава хипертермия. Хипертермията се проявява, когато организмът при обменните процеси отделя голямо количество топлина. Получава се прегряване, което се наблюдава вследствие на интензивна физическа дейност продължително време без почивка и смяна на интензивността и/или високите температури на околната среда са над възможностите на организма да ги компенсира.