7. Какво е лечението?

 

Торзията на тестисите е спешно състояние в урологията и се лекува оперативно. Епидимитът се третира консервативно с антибиотици, противовъзпалителни средства, лед, покой. Торзията на тестикуларните придатъци и орхитът също се овладяват обикновено консервативно.

 

Бъбречнта колика се третира със аналгетици и спазмолитици, осигуряване на достатъчен уринен поток с вливания, по преценка при подлежаща инфекция се добавя антибиотично лечение.

 

Ингивналната херния се лекува оперативно.

 

Тестикуларният тумор налага хирургично лечение. По преценка се провежда химио- и лъчелечение.