1. Какво представлява сънната апнея?

 

Сънната апнея (апнея – от лат. липса на дишане, спиране на дишането) е често срещано състояние, което се характеризира с епизоди на спиране на дишането по време на сън. За апнея се смята спиране на дишането за над 10 секунди, при повечето пациенти епизодите траят между 20-30 секунди и 2-3 минути. Сънната апнея може да доведе до непълноценен сън, значителна сънливост през деня и безсъние. Ако се остави без лечение, сънната апнея може да допринесе за влошаването на състояния като високо кръвно налягане, редица сърдечни заболявания, пулмонална хипертензия, инсулт и други.


Сънната апнея се класифицира по следния начин:

  • централна сънна апнея – при нея се наблюдават нарушения в сигналите, които изпраща мозъка до дихателните мускули
  • обструктивна (поради запушване) сънна апнея –  по-честа форма на заболяването, дължи се на нарушения (отпускане) в тонуса на мускули в гърлото
  • комплексна или смесена сънна апнея – това е форма на сънна апнея, която е комбинация от двете. Обикновено се получва, когато възникне централна сънна апнея  по време на лечение обструктивна сънна апнея със СРАР или ВРАР апарати (виж лечение)