5. Какво е нехирургичното лечение на рака на тестисите?

 

Нехиругичното лечение на ракът на тестисите включва прилагането на лъчелечние и химиотерапия.

 

При лъчелечението се използват лъчи с висока енергия, които убиват раковите клетки. Съществуват два вида лъчелечние. При първия, машина извън тялото излъчва лъчи насочени директно към раковите клетки. При втория се използват радиоактивни субстанции намиращи се в игли, перли и други, които се поставят директно в тялото, в самия тумор или около него. Начинът на прилагане на лъчелечение се определя от вида на лекувания рак и неговия стадий. При лечението на коремни метастази на семинома се използва машина извън тялото, която излъчва лъчи към лимфните възли в корема. Тъй като несеминомите са слабо чувствителни към облъчването, мъжете болни от този вид рак на тестисите не се подлагат на лъчелечние.

По време на облъчването на раковите клетки, се облъчват и нормалните клетки, което обуславя наличието на странични ефекти.Страничните ефекти от лъчелечнието включват загуба на апетит, гадене и диария, както и нарушения в продукцията на сперма (при повечето пациенти, тя се възстановява до 1-2 години). Силата на страничните ефекти от лечението зависи от прилаганата доза.

 

Химиотерапията е лечение, при което се използват лекарства, убиващи раковите клетки. Химиотерапията при пациентите с рак на тестисите обикновено се прилага като допълнително лечение след операция, но при случаите на напреднал раков процес се прилага  като първоначално лечение.

 

Страничните ефекти от химиотерапията са различни при различните лекарства и дозите, в които се прилагат. Нежеланите реакции към химиотерапията включват гадене, загуба на коса, умора, повръщане, кашлица, задух, кожни реакции и други. Наблюдават се и нарушения в продукцията на спермата, които при повечето пациенти са обратими.

 

Тъй като лечението на ракът на тестисите може да доведе до безплодие, може преди започването му да се остави сперма в банка за съхранение.