4. Какво е хирургичното лечение на рака на тестисите?

 

В над 90% от случаите (особено, когато е открит рано) ракът на тестисите е лечим. Като методи на лечение се прилагат хирургичната операция, лъчелечение и химиотерапия. Вида на лечението зависи от вида на тумора (семином, несемином), стадия на заболяването, възрастта на болния и се определя от онкокомисия, която се състои от хирург, онколог и лекар-лъчетерапевт.

 

Първоначалното лечение на туморите на тестисите е оперативното премахване на засегнатия тестис (орхидектомия). Ако пациентът желае, по козметични причини, може да се постави протеза (изкуствен тестис) по време на същата операция. Протезите не се препоръчват в случаите, когато туморите обхващат стената на скротума или има наличие на инфекция. Оперативното отстраняване на единия тестис не се отразява на способността за ерекция и еякулация.

 

По време на хирургичната операция се взима биопсия (взимане на материал за микроскопско изследване), а след нея се правят и образни изследвания (КТ, рентгенография) за определяне на стадия на заболяването и определяне хода на следоперативното лечение.

 

Операция, запазваща тестиса може да се предприеме при определени обстоятелства, когато туморната формация обхваща двата тестиса, пациента е с един тестис или при развитие на нов тумор в другия тестис, известно време след първоначалния. Прилагането на такава консервативна операция се ограничава при тумори с големина до 2см. При около 80% от пациентите претърпяли операция, запазваща тестиса се наблюдава тестикуларна интраепителна неоплазия, която се счита предшественик на развитие на нов туморен процес и при откриването й трябва да се обсъди започване на лъчелечение или оперативно пълно отстраняване на тестиса. Тестикуларна интраепителна неоплазия се открива с повишена честота при всички рискови групи за развитие на рак на тестисите. Ако се открие и се остави нелекувана, съществува риск от 50% да прогресира до рак на тестисите в следващите 5 години.