6. Поведенческо разстройство свързано с REM съня

 

Поведенческото разстройство свързано с REM съня (REM Sleep Behavior Disorder – RBD) е рядко заболяване, което настъпва по време на REM съня. Най-често засяга мъже на и над средна възраст, имали неврологично заболяване в миналото. Смята се, че една трета от засегнатите ще развият болест на Паркинсон до 10-20 години след началото на заболяването.

 

Болните се характеризират с раздразнително или агресивно поведение по време на сън като ритане, боксиране и други, за което се съобщава от близките на болния. Не са редки случаите на  наранявания на болния и/или човека, спящ до него. При събуждане болния съобщава за неприятни,  страшни сънища или образи. Важно е епизодите на заболяването да се различат от епилептичен пристъп. За целта се извършва пълен неврологичен преглед, както и полисомнография. В около 55% от случаите от причината за заболяването е неизяснена, а при останалите 45% се свързва с рязко прекъсване на трициклични антидепресанти, успокоителни, блокери на серотониновия реъптейк или други видове антидепресанти.

 

Клоназепам (Clonazepam) се смята з ефикасно лекарство в лечението на поведенческото разстройство свързано с REM съня, като облекчава симптомите при около 90% от болните. Ефектът от лечението се проявява през първата седмица, а често и през пъврата нощ. Терапията трябва да се продължи за неопределен период от време, защото проявите на агресия по време на сън често се проявяват след спиране на лекарството. Други лекарства като трициклични антидепресанти се прилагат при някои пациенти (но при други могат да влошат състоянието им). Прогнозата за болните зависи от причината. При пациенти, чиято причина може да се открие ,симптомите се контролират с медикаменти. Когато причината е неврологично заболяване, прогнозата зависи от неговото развитие.