2. Какво представляват разстройствата на съня?

 

Парасомниите са разстройства нарушаващи съня. Характеризират се с нежелани движения, поведения, емоции, възприятия и говорене по време на сън. Те настъпват по време на сън или преминаването от сън в будно състояние и се асоциират с различните стадии на съня.

 

Парасомниите се разделят на следните категории:

  • Първични парасомнии – това са разстройства на фазите на съня. Те се класифицират според фазата, от която започват – фаза с БДО (REM) или без БДО (NREM). Фаза с БДО (бързо движение на очите, на английски – REM) е фаза на съня през, която очите на спящия се движат много бързо. Това е фазата на сънищата и човек преминава през нея около 4-5 пъти на нощ. При съня без БДО (в английската литература тези фази се означават като NREM – non rapid eye movement phase) не се наблюдават движения на очите.
  • Вторични парасомнии – представляват заболявания на органите и системите на тялото, които могат да се проявят по време на сън, например като пристъпи, нарушения в дишането, нарушения на сърдечния ритъм (аритмии) и връщане на стомашно съдържимо към хранопровода (гастроезофагеален рефлукс)

Първичните парасомнии се характеризират с едновременно проявяване на елементи на будност и сън. Най-честите парасомнии, които ще бъдат разгледани в тази статия са кошмарите, нощни страхове (pavor nocturnus), ходене на сън (сомнамбулизъм), поведенческо разстройство свързано с REM съня, синдром на неспокойните крака, разстройство с периодично движение на крайниците (periodic limb movement disorder -PLMD), бруксизъм (скърцане със зъби) и нощно напикаване (enuresis nocturna).