1. Какво представлява хроничния тазов болков синдром?

 

Понятието хроничнен тазов болков синдром се изпозва за да се означи болка в областта на таза, придружена от затруднено уриниране, болка в областта на тестисите, пениса и някаква степен на сексуална дисфункция (намалено либидо, болка при ерекция и/или еякулация и други) , без да може да се докаже бактериален причинител за тези симптоми. Пациентите се оплакват от засилващи и утихващи симптоми, които са доста неприятни за тях и имат голям негативен ефект върху качеството им на живот.

 

Хроничния тазов болков синдром не означава задължително възпаление на простатата. Всъщност не се наблюдава връзка между наличното възпаление на простатата и силата на симптомите при това заболяване.Причините за това са все още неизвестни. Смята се, че съвкупността от симптоми, срещащи се при хроничния тазов болков синдром не се дължат на една причина, а по-скоро на последователност от увреждащи събития, стартирани от множество, вероятно свързни по между си фактори.

 

Иницииращи събития могат да бъдат инфекция, застойни промени в простатната, практикуването на професии свързани с продължително излагане на вибрации на тазовите органи (напр. шофьори), нарушения в тазовото кръвообращение, травми, нарушения в инервацията на долните пикочни пътища, анатомични варианти в структурата на простата, нарушения в имунитета и други