1. Какво представлява простатитът?

 

Простатитът е възпаление на простатната жлеза, което се проявява с  различни симптоми. Според класификацията Националния здравен институт на САЩ (NIH), която се прилага и в Европа, синдромите (съвкупност от симптоми), с които може да се прояви възпалението на простата се разделят на следните категории:

  • Категория  I. Остър бактериален простатит
  • Категория II. Хроничен бактериален простатит
  • Категория III. Хроничен тазов болков синдром (ХТБС). Разделя се на две подкатегории -възпалителен, при доказване на левкоцити в еякулата, простатния секрет и/или в урината; невъзпалителен – при липса на левкоцити в еякулата простатния секрет и/или в урината
  • Категория  IV. Асимптоматичен инфекциозен простатит

 

Острия и хроничен простатит се обединяват от това, че при тях се доказва конкретен причинител за възпалението на жлезата. Острия простатит се дължи на насъпила остро инфекция на простатата, а хроничния на продължителна  или повтаряща се периодически такава. Хроничен тазов болков синдром обединява всички състояния на хронична простатна симптоматика, при които не се доказва конкретен причинител за нея.

 

Асимптоматичния инфекциозен простатит е състояние, което не е напълно разбрано, не предизвиква симптоми, открива се най-често при изследвания по друг повод и не изисква лечение.

 

По световни данни простатитът е едно от най-честите заболявания сред младите мъже и засяга около 9% от тях.  Честотата на мъжете, страдащи от симптоми на хроничен простатит, варира между 6.5% и 12%, а на тези, страдащи от по-тежки симптоми - от 2% до 6%.Влиянието на симптомите на простатита върху живота на пациентите обикновено се подценява. Според някои автори, качеството на живот на мъжете с хроничен простатит се доближава до това на пациенти с болест на Крон, тежък диабет и/или застойна сърдечна недостатъчност. Разпознаването и лечението на простатните синдроми понякога е доста трудно, поради сходната им симптоматика, която често наподобява клиничната картина на други заболявания.