2. Какви са причините за развитие на остър гастрит?

 

Острият гастрит представлява остро възпаление на стомашната лигавица, което най-често завършва с оздравяване. Синоними на острия гастрит са остър ерозивен гастрит и остър хеморагичен гастрит.

 

Причините за появата на остър гастрит са:

  • остра инфекция с бактерия Helicobacter Pylori. Инфекции с други организми рядко настъпват в силно киселнната среда на стомаха, но при възрастни, болни от СПИН, алкохолици и други  може да настъпят инфекции и със стрептококи, Esherichia Coli, Proteus, Haemuphilus и други
  • медикаменти от класа на нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин, ибупрофен и други
  • употреба на медикаменти от класа глюкокортикоиди не предизвиква пряко гастрит, но увеличава риска от развитие на такъв при едновременното им приемане с лекарства от гореспоменатия клас
  • употреба на алкохол
  • корозивни агенти
  • чернодробни заболяваня
  • стрес от оперативни интервенции, обширни изгаряня, шок, сепсис, дихателна недостатъчност, сърдечна недостатъчност и други
  • уремия (интоксикационен синдром настъпващ при влошена бъбречна функция)
  • автоимунни заболяваня
  • други болести на храносмилателния тракт като болест на Крон, пернициозна анемия