1. Какво представлява ракът на пикочния мехур?

 

Ракът на пикочния мехур е една от най-честите форми на рак на пикочо-половата система. Засяга три-четири пъти повече мъжете от колкото жените.  Открива се най-често във възрастта между 60 и 65 години, като по времето, когато се постави диагнозата при около 75% от болните, раковото заболяване е ограничено в пикочния мехур, а при 25% се наблюдават разсейки в други органи.

 

Ракът на пикочния мехур представлява неконтролиран растеж и делене на част от образуващите мехура клетки, които са престанали да се влияят от контролните механизми на организма. В над 90% от случаите раковият процес произхожда от епителните клетки на пикочния мехур, като най-често произхождат от клетките на преходноклетъчния епител, които се срещат и в уретерите, бъбреците и част от уретрата. 

 

Други форми на рак на пикочния мехур са аденокарцинома, дребноклетъчен карцином, лимфома, саркома и други, но те се срещат изключително рядко (аденокарцинома – 1-2%, дребноклътния карцином – 0,3-0,7% от всички болни).