7. Какво е лечението на рака на хранопровода?

 

Решението за лечение се взима от мултидисциплинарен екип (онкокомисия), който планира и оценява стадия на болестта, определя лечението и поведението (радикално или палиативно - облекчаващо симптомите).

 

Хирургичната намеса е традицонно най-често прилаганото лечение на рак на хранопровода. Понастоящем се използва за основно лечение само при пациенти с ранен стадий на заболяването. Само пациенти в стадий I и IIA могат да бъдат оперирани радикално. Радикалната хирургичната интервенция е субтоталната езофагектомията с премахване на регионалните лимфни възли. При нея лекар онкохирург премахва засегнатия участък от хранопровода и свързва оставащата част директно със стомаха или използвайки част от черво за да направи връзката.

 

При болни с разпространен локално раков процес, комбинация от химиотерапия и лъчелечение могат да бъдат използвани предоперативно за да намалят размера на тумора. За хора, които не могат да се подложат на операция, най-добрата възможност за лечение в повечето случаи е комбинация от химиотерапия и лъчелечение.

 

Лъчелечението представлява използването на йонизиращи лъчения за лечението на злокачествени тумори. За рак на хранопровода може да се проведе лечение с продължителност 6-8 седмици. Страничните ефекти от лъчелечението може да включват умора, леки кожни реакции, болки в гърлото или хранопровода, трудност и болка при преглъщане, нередовен стомах и други. Повечето странични ефекти отшумяват след края на лечението.

 

Химиотерапията представлява използването на медикаменти, които да убият раковите клетки. Химиотерапията и лъчелечението често се прилагат по едно и също време. Страничните ефекти от химиотерапията  зависят от индивидуалната използвана доза, но могат да включват умора, повишен риск от инфекции, гадене, повръщане, загуба на апетит и диария. Обикновено изчезват след приключване на лечението.

 

При неоперабилни пациенти се прилага облекчаващо симптомите лечение (палиативно лечение), което може да включи следните процедури:

  • отстраняване на причиненото от тумора стеснение на хранопровода, чрез лазерна ендоскопска реканализация
  • ендоскопско поставяне на стент (протеза) в хранопровода. Стента се разпъва в хранопровода и го държи отворен
  • перкутанна ендоскопска гастростомия. Представлява ендоскопски създаване на отвор в стомаха за изкуствено хранене.

 

Профилактиката на ракът на хранопровода включва избягване на рисковите фактори и редовен езофагоскопски контрол при пациенти с преканцерози (ахлазия, ръбцови стенози, Баретов хранопровод и други).