3. Какви заболявания могат причинят жълтеница?

 

Причина за развитието на прехепатална жълтеница е повишеното образуване на билирубин, което се получава при: 

 • повишена хемолиза (при хемолитични анемии)
 • дефект в производството на еритроцити (неефективна еритропоеза). Среща се при мегалобластни анемии, таласемии и други
 • при резорбция на големи количества хемоглобин при кръвоизливи в белите дробове, стомашно-чревния тракт и други тъкани

 

Също така, някои рентгенови контрастни вещества и медикаменти могат да изместят билирубина от транспортния му протеин – албумин и да нарушат транспорта му до черният дроб. Развитието на хепатална жълтеница може да се дължи на нарушено залавяне на билирубина от черния дроб, нарушено конюгиране на билирубина в чернодробните клетки и дефектно секретиране на билирубина към жлъчката.

 

Причините за хепатална жълтеница включват:

 • остро възпаление на черния дроб (хепатит) - при него се нарушава възможността на черния дроб на конюгира (свързва с глюкоронова киселина) билирубина и да го освобождава в жлъчката. Примери за такива състояния са остър вирусен хепатит, алкохолен хепатит и други
 • хронично възпаление на черния дроб - при него чернодробна тъкан се заменя от съединителна и се развива цироза. Примери за такива състояния са хепатит Б, хепатит С, увреждане на черния дроб при прекомерна употреба на алкохол, автоимунен хепатит и други
 • синдром на Gilbert - това е вродено състояние при, което е намалена активността на ензима, участващ в реакцията на конюгация на билирубиина
 • синдром на Crigler-Najjar - това е вродено състояние, при което липсва или е намалено количеството на ензима, участващ в реакцията на конюгация на билирубиина
 • физиологична (нормална) жълтеница при новородените - дължи се на все още намалената активност на ензима отговорен за реакцията на конюгация на билирубина при новородените
 • синдромът на Dubin-Johnson и синдромът на  Rotor са вродени състояния, при които се наблюдава намалено секретиране на билирубина в жлъчката
 • инфилтративни заболявания на черния дроб - при тях в черния дроб се отлагат клетки или субстанции, която не трябва да са там. Примери за такива състояния са хемохроматоза, дефицит на алфа-1-антитрипсин, болест на Уилсън и рак на черния дроб.

 

Холостатичната жълтеница се дължи на застой на жлъчката в жлъчните канали. Според това дали се нарушава потокът в жлъчните канали в черния дроб или извън него, холостатичната жълтеница се дели на интрахепатална (вътречернодробна) и екстрахепатална (извънчернодробна).

 

Причини за интрахепаталната холостазна жълтеница включват:

 • вирусни хепатити, хепатити предизвикани от медикаменти и прекомерна консумация на алкохол и други
 • възпаления на жлъчните пътища (пъврична билирана цироза, първичен склерозиращ холангит и други)
 • жълтеница при злокачествени заболявания на кръвта като болест на Ходжкин, левкози и други

 

Причини за екстрахепатална холостазна жълтеница включват:

 • холедохолитиаза (камъни в жлъчните канали извън черния дроб)
 • рак на екстрахепаталните жлъчни канали, на papilla Vateri (мястото, където се свързват общия канал на жлъчните пътища и панкреаса с дванадесетопръстника), на главата на панкреаса и др.
 • други причини – паразитни запушвания на жлъчните пътища, остър панкратит, псевдокиста на панкреаса и др.