3. Как се поставя диагнозата хроничен холецистит?

 

Диагнозата хроничен холецистит се поставя на базата на данни за предишни лъчнокаменни кризи, прояви на характерните симптоми за заболяването, физикален преглед, кръвни изследвания и доказване на наличие на жлъчни камъни и промени в стената на жлъчния мехур, чрез образни изследвания – най-често ехография на коремни органи.