6. Какво е лечението на безсъние?

 

Основната цел на терапията е да се открие причината за безсъние. Лекуването само на симптомите рядко довежда до успех. В голяма част от случаите, безсънието е лечимо стига да се открие точната причина за него.

 

Като първоначално лечение, обикновено се прилага поведенческа терапия. Целта и е да се научат нови навици свързани със съня. Ефективността й е съизмерима с медикаментозната терапия, а в някои случаи е и по-голяма. По време на поведенческата терапия се прилага:

  • обучение на нови навици свързани със съня
  • техники за релаксация
  • когнитивна поведенческа терапия и др.

Приемането на медикаменти може да помогне за преодоляване на безсънието, когато има индикации за използването им и са предписани от лекар. Страничните ефекти от тях включват сънливост, нарушения в концентрацията, нарушения в равновесието, ажитираност и други.

 

Изследванията показват, че комбинирането на медикаменти и поведенческа терапия, в лечението на безсъние по-успешно от всеки един от двата метода по отделно. Най-голям успех има терапията, когато се избира конкретно за всеки пациент според причината.