5. Как се адаптират сърдечносъдовата и дихателната система?

 

Тренировките за издръжливост предизвикват редица адаптации в организма, които позволяват увеличние на максималния капацитет на организма да пренася и използва кислород (VO2 max) и да издържа на високо аеробно натоварване. Треньори и спортисти са наясно с важността на капацитета на организма да пренася по-големи количества кислород за спортове като бягане, колоездене и други и прилагат множество разрешени и неразрешени методи за повишаването му.

 

Най-ключови адаптации в организма повишаващи издръжливостта на организма са може би адаптациите във сърдечната функция и по-конкретно увеличението на ударния обем на сърцето (количеството кръв изтласкана от сърцето за един удар) и минутния обем на сърцето. В по-малка степен се адаптира към физически упражнения дихателната система. Според някои автори, тя се смята за слабото звено в системата на пренасяне на кислород по кръвта до тъканите. Въпреки, общоприетите аксиоми както сърдечния така и дихателните мускули могат да се изморят след тежко, продължително натоварване и да намалят способността на организма за пренасяне на кислород, което да предизвика сериозен спад в способността на организма да извършва аеробно натоварване.