4. Как се адаптира ендокринната система?

 

Класическите ендокринни промени, настъпващи в организма с увеличение на спортната подготовка са уеличение в нивото на циркулиращите в кръвта хормони, като инсулина е главно изключение от това правило. Дълготрайното спортуване води до повишение на капацитета на жлези като хипофизната жлеза и сърцевината на надбъбречната жлеза (продуцираща адреналин).

 

Тренировките предизвикват увеличение в нивата на тестостерона. Различни фактори влияят върху степента на повишение на нивата на тестостерон. За сега се смята, че най-важният от тях е интензивността на тренировката. Силовите тренировки с вдигане на свободни тежести предизвикват много по-голямо повишение на нивото на тестостерон в кръвта, от колкото тренировките в спортове, в които най-важна е издръжливостта. Силовите програми, при които упражненията се извършват със средна или тежка интензивност, с малки интервали за почивка и които обхващат най-големи обеми мускулна маса, предизвикват най-големи увеличения в нивата на тестостерон в кръвта.