8. Какво е лечението на фрактурите?

 

Лечението на счупванията изисква специализирана намеса на лекар ортопед. Според вида на трвамата може да бъде консервативно - с гипсова имобилизация и обезболяване.

 

Голяма част от фрактурите налагат и хирургично лечение за остеосинтеза - фиксация на фрактурните елементи с помощта на метални фиксатори или пък за възстановяване целостта на засегнати нерви, съдове или сухожилия.