7. Какви са особеностите при счупване на костите на таза и краката?

 

Счупванията на тазовите кости са тежки състояния, които водят до много и трайни усложнения. Освен силната болка, нестабилност и невъзможност за движение, тазовите травми могат да засегнат и редица вътрешни органи - отделителна система, ректум (крайният отдел на дебелото черво), както и да доведат до тежки кръвозагуби, които в някои случаи могат да бъдат летални.

 

Транспортирането на пациент с тазова травма трябва да се осъществи от специализиран медицински персонал. Стабилизацията на счупения таз за времето на транспорта се осигурява със специални колани или при липсата на такива с подръчни материали - колани, чаршафи сгънати като колани, които да обхванат цялата обиколка на таза на нивото на илиачните кости и да компресират фрактурните линии, като по този начин осъществяват хемостаза (спиране на кръвотечението).

 

Фрактурите на таза в зависимост от тяхната тежест могат да доведат до 2-3 л. кръвозагуба. 

 

Счупването на бедрена кост е също травма съпроводена с тежка кръвозагуба. Транспортирането на пострадалия се извършва от специализиран екип. Счупванията на подбедрицата, глезена и стъпалото са по-малко драматични. Могат да се транспортират в по-леките случаи с личен автомобил. Изискват специализирано лечение, за да се избегнат последващи трайни усложнения и да се осигури пълно функционално възстановяване.