3. Каква е първата помощ при черепномозъчни и шийни травми и фрактури?

 

Мерките за първа помощ при счупвания в различните телесни области се характеризират с някои особености. При травми и счупвания на черепните кости основната опасност е засягането на подлежащите мозъчни тъкани. Нараняването на мозъка, кръвотеченията в мозъка и около мозъчните обвивки могат да се наблюдават и без видимо счупване на черепната кост при достатъчно силна травма. В такъв случай пострадалият се оплаква от главоболие, световъртеж, нарушения в зрението, шум в ушите и др.

 

Често травмата води до промяна в съзнанието - пациентът реагира вяло, отговаря неадекватно или губи съзнание. Важен симптом за тежко счупване като това на основата на черепа е кръвотечението от ушите. В случай на травма и счупване на черепните кости пострадалият не бива да се мести, а да изчака неподвижно пристигането на спешна помощ. Черепния травматизъм често е съпроводен и с травми - счупвания, луксации - и на шийни прешлени. Оплакването от болка в шията, мускулна слабост на една или и двете телесни половини, нарушена сетивност са белези на възможна шийна травма. В този случай пострадалият не бива да се транспортира без специална стабилизация със шийна яка, тъй като е силно рисково травмата да се усложни.

 

Единствено изключение при което е задължително пострадалият да се премести е в случаите на загуба на съзнание или изпадането в клинична смърт. Тези състояния изискват спешна намеса и от немедицински персонал в рамките на минути. В 90% от шийните и черепномозъчни травми при загуба на съзнание пациентите повръщат стомашно съдържимо. Човек в безсъзнание губи защитните си рефлекси на преглъщане и откашляне и при евентуално повръщане той аспирира в дихателните пътища повърнатите материи. За да се предотврати аспирацията и да се осигурят проходими дихателни пътища е задължително дори и при сигурна или заподозряна черепномозъчна/шийна травма, пострадалият да се завърти в стабилно странично положение.