5. Кръвотечение при травми на таза и долните крайници

 

Счупвания на костите на таза и на долните крайници, по-специално на бедрената кост (фемур) са източник на големи по обем кръвозагуби. При счупване на таза съществува стабилизация на костите, която ограничава кръвозагубата и може да бъде извършена със специализирани или подръчни средства. Целта е да се стегнат костите на таза, при което при  допирането на фрагментите се осъществява комресия (притискане)  и така да се органичи кървенето. Превързването на таза може да се направи с обикновен чаршаф или колан, на нивото на тазовите кости. Открито счупване на бедрена кост, с нарушаване на кожната повърхност и стръчащи костни фрагменти е съпроводено с голяма кръвозагуба. Както и при ампутация на крайници и кървене е препоръчително да се постави турникет над нивото на нараняването.

 

Турникет може да се направи с подръчни материали - дрехи, колани, гумени маркучи от автоаптечките за спешна помощ (коланът/гумен макуч се стяга не директно върху кожата, но върху някаква превръзка, дреха), пристяга се максимално силно, като се цели притискане на кръвоносните съдове и спиране на кървенето от тях. При такава компресия с турникет, за да се избегнат последиците от пълната исхемия (обезкъвяване и съотвено спрялото кръвоснабдяване на тъканите след превръзката) е необходимо отпускане на турникета на всеки 20-ина минути.