4. Какво е поведението при травми на корема?

 

Травмите на корема са чест резултат от всички видове травматизъм. При проникващи травми, подобно на тези при гръдния кош е очевидно, че се изисква лекарска намеса. Коварно е протичането на тъпите, ненарушаващи целостта на коремната стена травми, които също могат да бъдат смъртоносни. Белезите по които може да се заподозре коремен кръвоизлив са тези на настъпващия шок при голямата по обем кръвозагуба.Пострадалият е блед, объркан, кожата е студена и потна, със силно ускорен пулс и ниско артериално налягане, коремът става силно болезнен и сравнително твърд при опипване.

 

Коремната травма изисква спешна хирургична намеса.  До пристигането на спешна помощ, пострадалията трябва да се постави легнал, с вдигнати нагоре крака, за да се пренасочи оставащият кръвен обем, към органите, които са най-чувствителни - сърце, мозък. Често при коремни травми се засягат два много богато кръвоснабдени органа - черен дроб (намира се в дясното подребрие)  и слезката (далак, намира се в ляво). Характерно за тях е че съдържат много голямо количество кръв и при тяхната травма много бързо човек изпада в шок. Освен това и двата органа са обвити с обвивки и  може да настъпи разкъсване на органа във вътрешостта на обвивката му, без да се засяга капсулата и в началните часове на травмата да няма белези на тежка кръвозагуба, но след достатъчно увеличаване на обема и налягането, на втори етап настъпва разкъсване на капсулата на черния дроб или слезката и се разгъва пълната картина на тежък хеморагичен шок. Настъпва бърза декомпенсация и влошаване на състоянието на пострадалия.

 

Лечението е спешно хирургично. Пострадалият и неговите свидетели не могат да помогнат, освен да осигурят максимално бързо специализирана помощ и да дадат възможност на лекаря да открие тези травми, преди да са настъпи тежките усложнения.