2. Какво е поведението при кървене от главата?

 

Травматизмът - пътно-транспортни произшествия, на работното място, височинен, битов и т.н. са честа причина за кръвотечения. Все още по света загиват хора поради кръвозагуба. В цивилни условия от неподготвени хора няма много възможности за адекватна реакция, но е важно човекът да може да заподозре кръвотечението и да вземе мерки за неговото ограничаване до пристигане на специализираната помощ.

 

Травмите на главата са чест повод за кръвозагуби и спешни оператични намеси. Освен видимото кървене от скалпа (кожата на окосмената част на главата), което не бива да се пернебрегва и изисква дезинфекция и хемостатична (кръвоспираща) обработка, черепът е честа локализация на кървене. Черепната кутия, съхраняваща главния мозък, има ограничен обем, без възможност да се увеличи при нарастване на нейното съдържание.  Мозъкът е стуктура, за чието функционране е необходимо точно определено ниско налягане, поради което при настъпило кръвотечение в черепа настъпва бързо нарушение на нормалната мозъчна дейност. Главният мозък е обвит с 3 мозъчни обвивки, между някои от които се разполагат кръвоносни съдове и при редица травми тези съдове се ракъсват и настъпват кръвотечения с тежки последици - сундурални, епидурални хематоми.

 

При закритата черепномозъчна травма, човек не вижда източник на кървене, но това не изкючва хеморагия (кръвотечение). В зависимост от механизма на травмата и състоянието на постарадалия лекарят преценява дали е необходимо извършването на образни изследвания (КАТ, ЯМР) за търсене на кървене. Освен между мозъчните обвивки, кървене може да настъпи и във вътрешността на самото мозъчно вещество при определени предхождащи състояния (интрацеребални хеморагии).

 

Белези като различен размер на двете зеници, много силно и разко настъпило главоболие, обилно гадене и повръщане, световътеж, промяна в съзнанието към сънливост, обърканост, са алармиращи симптоми изискващи преглед от лекар. В цивилни условия оказващия помощ не може да  помогне, освен с осигуряването на специализирана помощ. При кървене от скалпа, комресиращата превръзка (притискане) е адекватна мярка на реакция. Кървенето от ушите след травма на главата е също важен белег, който говори за тежестта на травмата, тъй като в повечето случаи при тези пострадали има счупване на основата на черепа, което се лекува много трудно и има лоша прогноза. При кървене от носа (епистаксис) е препоръчително заемане на легнало положение и осигуряване на тампонада, комрес, в носния ход.